Obsah

 

Úřední deska Územní plán Rozpočet Zprávy obce Obecní dům 

 

Ochrana osobních údajů Informace pro občany Dotační projekty obce 

 

Svoz odpadu v roce 2021

Vážení spoluobčané,

z důvodu chyby v obecním kalendáři, došlo k nesrovnalostem ohledně svozu odpadu v letošním roce.
53.týdnu (28.12.2020-3.12.2021) a 1.týdnu (4.1.-8.1.2021) v roce 2021 byl svoz SKO,

tím zůstává zachován režim svozu, lichý týden SKO, sudý týden BRKO.

TAKŽE SVOZ BUDE POKRAČOVAT NÁSLEDOVNĚ:

2. TÝDEN 11. 1. - 17. 1. 2021 - SVOZ BIO ODPADU

3. TÝDEN 18. 1. - 24. 1. 2021 - SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

ATD...

 

UPOZORNĚNÍ

E.ON Česká republika, a.s.   Brno  oznamuje, že

od 14.1.2021 do 18.1.2021  bude provádět

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

Žádáme občany, aby umožnili pracovníkům E.ON Česká republika,a.s. přístup k elektroměrům. Občané, kteří nebudou doma, opíší na připravené odečtové lístky celé výrobní číslo, typ a stav elektroměru a odešlou na E.ON Česká republika, a.s. Případně odevzdají na místní Obecní úřad. Děkujeme.

dětská skupina

Změna úřední hodin v souladu s opatřením vlády ČR

(v termínu od 12.10.2020 do 25.10.2020)

 

pondělí         7:00 - 12:00 hod.

středa         11:00 - 16:00 hod.

 

Zároveň žádáme občany, aby upřednostnily podání žádostí elektronicky, písemně nebo telefonicky před osobním podáním.

V případě osobního jednání prosíme o dodržování pravidel (roušky, desinfekce rukou, rozestupy).

Telefonní čísla:

518 388 127, 518 388 555

724 171 322

Elektronický komunikace (emaily):

ou@syrovín.cz; podatelna@syrovin.cz; starosta@syrovin.cz

Přehled novinek

06.08.2018

Novinka v "Odpadovém hospodářství obce Syrovín"

Novinky, aplikace a informace o třídění odpadů v obci Syrovín.

Detail

03.05.2018

„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů

Spuštění DVB-T2 se blíží.

Detail

29.11.2017

Hlášení pálení klestí

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Detail

16.10.2017

Upozornění vlastníkům (uživatelům) nemovitostí na potřebu ořezu dřevin

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM (UŽIVATELŮM) NEMOVITOSTÍ NA POTŘEBU OŘEZU DŘEVIN -E.ON Nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) - povinnost odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Detail

08.11.2020

Obnova propustku potoku Syrovinky

Obnova propustku potoku Syrovinky

Předmětem projektu byla obnova 1 ks objektu dopravní infrastruktury – propustku potoku Syrovinky. Realizace akce proběhla v souladu se smlouvou o dílo č. 2019006 ze dne 18.9.2019 v termínu listopad 2019 – červen 2020. Na propustku byla nahrazena nevyhovující pojízdná vrstva vozovky a obnoveno ocelové zábradlí včetně říms. Přiléhající komunikace v napojení z obou stran byla vyměněna v celé konstrukci. Koryto potoka v místě propustku do vzdálenosti 4 m bylo zpevněno vrstvou lomového kamene tl. 300mm.

Detail

06.10.2020

Obnova hřbitovní zdi Syrovín I.etapa

Předmětem projektu byla obnova části hřbitovní zdi o délce 34,945 na parcele č.2 k.ú. Syrovín. Jednalo se o první etapu projektu obnovy hřbitovní zdi v obci Syrovíně. Stávají zděné oplocení z bílých cihel včetně základů zdiva bylo odstraněno. Byly provedeny nové základy - betonáž základových železobetonových pasů (vodorovná i svislá výztuž). Všechny základové konstrukce byly založeny v nezámrzné hloubce pod terénem. Stěna oplocení byla vyzděna z plných pálených cihel „klinker“ na cementovou maltu. V místech výškových odskoků jsou vyzděny zesílené sloupky. Koruna stěny a sloupků jsou ukončeny zákrytovými deskami.

Detail

19.02.2019

Titulni

Dotace z programu "Dešťovka"

Získejte dotaci z programu "Dešťovka" a hospodařte lépe s vodou.

Detail

02.03.2019

Kam dál v kariéře? Udělej první krok za vysněným cílem.

Informace o službách Centra vzdělávání všem (CVV).

Detail

02.03.2019

Starobní důchod

Tyto informace a doporučení pomohou v prvotní orientaci a následnému hladkému průběhu celého řízení o sjednání starobního důchodu.

Detail

Fotogalerie

29.10.2018

Obecní sklep

Obecní sklep

Sklep ve dvoře OBECNÍHO DOMU.

Detail

29.10.2018

Tok Syrovínky

Tok Syrovínky

Fotografoval Pavel Švec

Detail

29.10.2018

Studánka Marie

Studánka Marie

Fotografie z roku 2014 - nafotil Pavel Švec

Detail

Obec Syrovín

je ves v kotlině, ležící na pramenech potoka Syrovínky. První zmínka o obci pochází z roku 1371 (dle starých listin Codex diplomaticus Moravise). Název obce je odvozen od osobního jména Surova, to je syrový. Nejstarší uváděné jméno je Surowin.

Obec Syrovín

 

Více informací o obci...

 

Statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra 407ha
Nadmořská výška: 266 m n. m.
Počet obyvatel: 352
Průměrný věk: 41,6
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV):

ne

Informace pro občany

Portál krizového řízení JMK

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE V OBCI

20.9.2013 nabylo účinnosti Nařízení Obce Syrovín č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád. V čl.7 je pochůzkový a podomní prodej na území Obce Syrovín zakázán.