Obsah

 

Úřední deska Územní plán Rozpočet Zprávy obce Obecní dům 

 

Ochrana osobních údajů Informace pro občany Dotační projekty obce 

 

VZORY FORMULÁŘŮ PRO OPUŠTĚNÍ MÍSTA TRVALÉHO POBYTU V SOUVISLOSTI S USNESENÍM VLÁDY Č. 216 ZE DNE 26. 2. 2021 (VČETNĚ NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K TOMUTO USNESENÍ)

 

Formulář - cesty mimo práci

Čestné prohlášeni - vzor

Potvrzeni zaměstnavatele na vice cest do práce

 

FORMULÁŘE SI MŮŽETE V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYZVEZNOUT NA OÚ SYROVÍN V PŘÍZEMÍ BUDOVY NA NÁSTĚNCE VLEVO.

 

Otázky a odpovědi

očkování

dětská skupina

Změna úřední hodin v souladu s opatřením vlády ČR

(v termínu od 12.10.2020 do 25.10.2020)

 

pondělí         7:00 - 12:00 hod.

středa         11:00 - 16:00 hod.

 

Zároveň žádáme občany, aby upřednostnily podání žádostí elektronicky, písemně nebo telefonicky před osobním podáním.

V případě osobního jednání prosíme o dodržování pravidel (roušky, desinfekce rukou, rozestupy).

Telefonní čísla:

518 388 127, 518 388 555

724 171 322

Elektronický komunikace (emaily):

ou@syrovín.cz; podatelna@syrovin.cz; starosta@syrovin.cz

Přehled novinek

22.03.2021

FOCENÍ TŘÍD

Focení tříd proběhne 22.3.2021 od 8 hodin v jednotlivých třídách. Prosíme nevoďte na focení nemocné děti. Děkujeme za pochopení

MŠ Polešovice Kalendář akcí v okolí

10.05.2021

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se bude konat dne 10.5.2021. O průběhu a formě zápisu budete informováni na webových stránkách MŠ.

MŠ Polešovice Kalendář akcí v okolí

01.06.2021

DIVADÉLKO

Divadélko Sandry Riedlové na téma Putování po Africe

MŠ Polešovice Kalendář akcí v okolí

06.08.2018

Novinka v "Odpadovém hospodářství obce Syrovín"

Novinky, aplikace a informace o třídění odpadů v obci Syrovín.

Detail

03.05.2018

„Povinná“ výměna televizí a set-top boxů

Spuštění DVB-T2 se blíží.

Detail

29.11.2017

Hlášení pálení klestí

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Detail

16.10.2017

Upozornění vlastníkům (uživatelům) nemovitostí na potřebu ořezu dřevin

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM (UŽIVATELŮM) NEMOVITOSTÍ NA POTŘEBU OŘEZU DŘEVIN -E.ON Nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) - povinnost odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Detail

26.01.2021

Čtyřlístek

Dětská skupina ČTYŘLÍSTEK

Dětská skupina

Detail

08.11.2020

Obnova propustku potoku Syrovinky

Obnova propustku potoku Syrovinky

Předmětem projektu byla obnova 1 ks objektu dopravní infrastruktury – propustku potoku Syrovinky. Realizace akce proběhla v souladu se smlouvou o dílo č. 2019006 ze dne 18.9.2019 v termínu listopad 2019 – červen 2020. Na propustku byla nahrazena nevyhovující pojízdná vrstva vozovky a obnoveno ocelové zábradlí včetně říms. Přiléhající komunikace v napojení z obou stran byla vyměněna v celé konstrukci. Koryto potoka v místě propustku do vzdálenosti 4 m bylo zpevněno vrstvou lomového kamene tl. 300mm.

Detail

06.10.2020

Obnova hřbitovní zdi Syrovín I.etapa

Předmětem projektu byla obnova části hřbitovní zdi o délce 34,945 na parcele č.2 k.ú. Syrovín. Jednalo se o první etapu projektu obnovy hřbitovní zdi v obci Syrovíně. Stávají zděné oplocení z bílých cihel včetně základů zdiva bylo odstraněno. Byly provedeny nové základy - betonáž základových železobetonových pasů (vodorovná i svislá výztuž). Všechny základové konstrukce byly založeny v nezámrzné hloubce pod terénem. Stěna oplocení byla vyzděna z plných pálených cihel „klinker“ na cementovou maltu. V místech výškových odskoků jsou vyzděny zesílené sloupky. Koruna stěny a sloupků jsou ukončeny zákrytovými deskami.

Detail

19.02.2019

Titulni

Dotace z programu "Dešťovka"

Získejte dotaci z programu "Dešťovka" a hospodařte lépe s vodou.

Detail

02.03.2019

Kam dál v kariéře? Udělej první krok za vysněným cílem.

Informace o službách Centra vzdělávání všem (CVV).

Detail

02.03.2019

Starobní důchod

Tyto informace a doporučení pomohou v prvotní orientaci a následnému hladkému průběhu celého řízení o sjednání starobního důchodu.

Detail

Fotogalerie

17.02.2021

Naše třída

Naše třída

Spolupráce nade vše, i naše děti našli zalíbení v týmové práci :)

Detail

17.02.2021

Zimní procházka

Zimní procházka

Procházka zasněženým Syrovínem.

Detail

29.10.2018

Obecní sklep

Obecní sklep

Sklep ve dvoře OBECNÍHO DOMU.

Detail

Obec Syrovín

je ves v kotlině, ležící na pramenech potoka Syrovínky. První zmínka o obci pochází z roku 1371 (dle starých listin Codex diplomaticus Moravise). Název obce je odvozen od osobního jména Surova, to je syrový. Nejstarší uváděné jméno je Surowin.

Obec Syrovín

 

Více informací o obci...

 

Statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra 407ha
Nadmořská výška: 266 m n. m.
Počet obyvatel: 352
Průměrný věk: 41,6
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV):

ne

Informace pro občany

Portál krizového řízení JMK

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

 

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE V OBCI

20.9.2013 nabylo účinnosti Nařízení Obce Syrovín č. 1/2013,kterým se vydává tržní řád. V čl.7 je pochůzkový a podomní prodej na území Obce Syrovín zakázán.