Obsah

Zprávy

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Syrovín pro děti a mládež"

Název veřejné zakázky: SYROVÍN PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Zadavatel: Obec Syrovín
Datum vyhlášení zakázky: 18.5.2018
Lhůta pro podání nabídky: 1.6.2018 do 12:00 hod.
Způsob podání nabídek: Poštou, nebo osobní doručení na adresu zadavatele.
Místo dodání / převzetí plnění: Místem plnění je Obec Syrovín
Hodnotící kritéria: NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA, SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ A ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK. celý text

ostatní | 18. 5. 2018 | Autor: Správce Webu