Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Zápis OZ - duben 2016 Staženo: 285x | 22.12.2016

Zápis OZ - březen 2016 Staženo: 301x | 22.12.2016

Zápis OZ - únor 2016 Staženo: 293x | 22.12.2016

Zápis OZ - prosinec 2015 Staženo: 325x | 22.12.2016

Zápis OZ - listopad 2015 Staženo: 269x | 22.12.2016

Zápis OZ - listopad 2015 Staženo: 271x | 22.12.2016

Zápis OZ - listopad 2015 Staženo: 277x | 22.12.2016

Zápis OZ - září 2015 Staženo: 257x | 22.12.2016

Zápis OZ - srpen 2015 Staženo: 248x | 22.12.2016

Zápis OZ - srpen 2015 Staženo: 264x | 22.12.2016

Zápis OZ - červenec 2015 Staženo: 272x | 22.12.2016

Zápis OZ - červen 2015 Staženo: 255x | 22.12.2016

Zápis OZ - květen 2015 Staženo: 272x | 22.12.2016

Zápis OZ - duben 2015 Staženo: 273x | 22.12.2016

Zápis OZ - březen 2015 Staženo: 275x | 22.12.2016

Zápis OZ - prosinec 2014 Staženo: 258x | 22.12.2016

Zápis OZ - listopad 2014 Staženo: 266x | 22.12.2016

Zápis OZ - listopad 2014 Staženo: 269x | 22.12.2016

Zápis OZ - září 2014 Staženo: 267x | 22.12.2016

Zápis OZ - srpen 2014 Staženo: 272x | 22.12.2016

Stránka