Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Zápis OZ č.8 - červenec 2017 Staženo: 213x | 26.07.2017

Zápis OZ č.7 - červen 2017 Staženo: 199x | 30.06.2017

Zápis OZ č.6 - červen 2017 Staženo: 227x | 20.06.2017

Zápis OZ č.5 - květen 2017 Staženo: 223x | 20.06.2017

Zápis OZ č.4 - květen 2017 Staženo: 219x | 07.06.2017

Zápis OZ č.3 - duben 2017 Staženo: 229x | 02.06.2017

Zápis OZ č.2 - březen 2017 Staženo: 207x | 12.05.2017

Zápis OZ č.1 - březen 2017 Staženo: 259x | 12.05.2017

Zápis OZ - prosinec 2016 Staženo: 223x | 02.03.2017

Zápis OZ - listopad 2016 Staženo: 237x | 22.12.2016

Zápis OZ - říjen 2016 Staženo: 224x | 22.12.2016

Zápis OZ - říjen 2016 Staženo: 234x | 22.12.2016

Zápis OZ - září 2016 Staženo: 201x | 22.12.2016

Zápis OZ - srpen 2016 Staženo: 236x | 22.12.2016

Zápis OZ - červenec 2016 Staženo: 223x | 22.12.2016

Zápis OZ - červen 2016 Staženo: 264x | 22.12.2016

Zápis OZ - Květen 2016 Staženo: 232x | 22.12.2016

Zápis OZ - duben 2016 Staženo: 221x | 22.12.2016

Zápis OZ - březen 2016 Staženo: 235x | 22.12.2016

Zápis OZ - únor 2016 Staženo: 226x | 22.12.2016

Stránka