Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

č. 5. ZO Syrovín 28. 3. 2019 - zápis Staženo: 18x | 10.01.2020

č. 4. ZO Syrovín 20. 2. 2019 - zápis Staženo: 17x | 10.01.2020

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Syrovín dne 31.10.2018 Staženo: 142x | 11.11.2018

Zápis OZ č.11 - říjen 2018 Staženo: 158x | 29.10.2018

Zápis OZ č.10 - září 2018 Staženo: 139x | 29.10.2018

Zápis OZ č.9 - srpen 2018 Staženo: 147x | 17.09.2018

Zápis OZ č.8 - červenec 2018 Staženo: 156x | 17.09.2018

Zápis OZ č.7 - červen 2018 Staženo: 144x | 23.07.2018

Zápis OZ č.6 - červen 2018 Staženo: 149x | 25.06.2018

Zápis OZ č.5 - květen 2018 Staženo: 155x | 27.06.2018

Zápis OZ č.4 - duben 2018 Staženo: 146x | 23.05.2018

Zápis OZ č.3 - duben 2018 Staženo: 153x | 08.08.2018

Zápis OZ č.1 - únor 2018 Staženo: 159x | 26.04.2018

Zápis OZ č.2 - březen 2018 Staženo: 166x | 26.04.2018

Zápis OZ č.14 - prosinec 2017 Staženo: 193x | 09.03.2018

Zápis OZ č.13 - listopad 2017 Staženo: 191x | 29.11.2017

Zápis OZ č.12 - říjen 2017 Staženo: 201x | 13.11.2017

Zápis OZ č.11 - září 2017 Staženo: 190x | 17.10.2017

Zápis OZ č.10 - září 2017 Staženo: 171x | 18.09.2017

Zápis OZ č.9 - červenec 2017 Staženo: 221x | 26.07.2017

Stránka