Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Směrnice a dokumenty

Kalkulace ceny stočného pro rok 2016 Staženo: 368x | 22.12.2016

Kalkulace ceny vodného pro rok 2016 Staženo: 488x | 22.12.2016

Usnesení OZ o ceně vodného a stočného Staženo: 356x | 22.12.2016

Kalkulace ceny stočného pro rok 2015 Staženo: 353x | 22.12.2016

Výpis z usnesení OZ o ceně vodného a stočného Staženo: 346x | 22.12.2016

Kalkulace ceny vodného pro rok 2015 Staženo: 429x | 22.12.2016

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 82x | 10.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 67x | 10.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020 o místním poplatku ze psů Staženo: 69x | 10.01.2020

Nařízení Obce Syrovín č. 1-2013, kterým se vydává tržní řád Staženo: 402x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2-2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 390x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška obce Syrovín č. 3-2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovín Staženo: 411x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2-2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 357x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 378x | 12.01.2017

Příloha č.1 vyhlášky 3/2016 Staženo: 314x | 12.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním polatku ze psů Staženo: 358x | 12.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu Staženo: 350x | 22.12.2016

Usnesení zastupitelstva

č. 11. ZO Syrovín 11.12. 2019 - zápis Staženo: 73x | 10.01.2020

č. 10. ZO Syrovín 13.11. 2019 - zápis Staženo: 78x | 10.01.2020

č. 9. ZO Syrovín 25.9. 2019 - zápis Staženo: 74x | 10.01.2020

Stránka