Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Místní vyhlášky

Nařízení Obce Syrovín č. 1-2013, kterým se vydává tržní řád Staženo: 319x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2-2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 305x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška obce Syrovín č. 3-2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovín Staženo: 315x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2-2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 270x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 296x | 12.01.2017

Příloha č.1 vyhlášky 3/2016 Staženo: 231x | 12.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním polatku ze psů Staženo: 264x | 12.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu Staženo: 274x | 22.12.2016

Usnesení zastupitelstva

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Syrovín dne 31.10.2018 Staženo: 124x | 11.11.2018

Zápis OZ č.11 - říjen 2018 Staženo: 132x | 29.10.2018

Zápis OZ č.10 - září 2018 Staženo: 118x | 29.10.2018

Zápis OZ č.9 - srpen 2018 Staženo: 124x | 17.09.2018

Zápis OZ č.8 - červenec 2018 Staženo: 136x | 17.09.2018

Zápis OZ č.7 - červen 2018 Staženo: 123x | 23.07.2018

Zápis OZ č.6 - červen 2018 Staženo: 129x | 25.06.2018

Zápis OZ č.5 - květen 2018 Staženo: 130x | 27.06.2018

Zápis OZ č.4 - duben 2018 Staženo: 124x | 23.05.2018

Zápis OZ č.3 - duben 2018 Staženo: 132x | 08.08.2018

Zápis OZ č.1 - únor 2018 Staženo: 134x | 26.04.2018

Zápis OZ č.2 - březen 2018 Staženo: 145x | 26.04.2018

Stránka