Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Směrnice a dokumenty

Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného na r. 2021 Staženo: 39x | 28.12.2020

Kalkulace ceny vodného nar. 2021 Staženo: 39x | 28.12.2020

Kalkulace ceny stočného na r. 2021 Staženo: 51x | 04.01.2021

Kalkulace ceny stočného na r. 2020 Staženo: 116x | 14.01.2020

Kalkulace ceny vodného na r. 2020 Staženo: 115x | 14.01.2020

Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného na r. 2020 Staženo: 98x | 14.01.2020

Kalkulace ceny stočného na rok 2019 Staženo: 239x | 31.01.2019

Kalkulace ceny vodného na rok 2019 Staženo: 247x | 31.01.2019

Provozní řád - hřiště Syrovín Staženo: 322x | 23.08.2018

Provozní řád - Sběrný dvůr Obce Syrovín Staženo: 438x | 23.08.2018

Provozní řád hřbitova Syrovín Staženo: 412x | 17.08.2018

Kalkulace ceny vodného na r. 2018 Staženo: 371x | 03.01.2018

Kalkulace ceny stočného na r. 2018 Staženo: 338x | 03.01.2018

Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného na r. 2018 Staženo: 373x | 03.01.2018

Kalkulace ceny stočného pro rok 2017 Staženo: 366x | 12.01.2017

Kalkulace ceny vodného 2017 Staženo: 401x | 12.01.2017

Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného Staženo: 421x | 12.01.2017

Interní předpis pro koupi a prodej obecních pozemků Staženo: 438x | 22.12.2016

Ceník pronájmu hrobových míst Staženo: 371x | 22.12.2016

Směrnice, kterou se zavádí stočné Staženo: 504x | 22.12.2016

Stránka