Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Směrnice a dokumenty

Kalkulace ceny vodného na r. 2018 Staženo: 86x | 03.01.2018

Kalkulace ceny stočného na r. 2018 Staženo: 73x | 03.01.2018

Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného na r. 2018 Staženo: 69x | 03.01.2018

Kalkulace ceny stočného pro rok 2017 Staženo: 113x | 12.01.2017

Kalkulace ceny vodného 2017 Staženo: 124x | 12.01.2017

Výpis z usnesení o ceně vodného a stočného Staženo: 150x | 12.01.2017

Interní předpis pro koupi a prodej obecních pozemků Staženo: 150x | 22.12.2016

Ceník pronájmu hrobových míst Staženo: 108x | 22.12.2016

Směrnice, kterou se zavádí stočné Staženo: 157x | 22.12.2016

Kalkulace ceny stočného pro rok 2016 Staženo: 120x | 22.12.2016

Kalkulace ceny vodného pro rok 2016 Staženo: 150x | 22.12.2016

Usnesení OZ o ceně vodného a stočného Staženo: 114x | 22.12.2016

Kalkulace ceny stočného pro rok 2015 Staženo: 135x | 22.12.2016

Výpis z usnesení OZ o ceně vodného a stočného Staženo: 125x | 22.12.2016

Kalkulace ceny vodného pro rok 2015 Staženo: 171x | 22.12.2016

Místní vyhlášky

Nařízení Obce Syrovín č. 1-2013, kterým se vydává tržní řád Staženo: 165x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2-2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 159x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška obce Syrovín č. 3-2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Syrovín Staženo: 171x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2-2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 140x | 06.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 169x | 12.01.2017

Stránka