Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 629x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 482x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 388x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 415x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 517x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 692x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 443x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 445x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 469x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 355x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 456x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 422x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 420x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 442x | 12.06.2017

Stránka

  • 1