Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 693x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 540x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 456x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 462x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 582x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 774x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 507x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 488x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 525x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 391x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 507x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 467x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 464x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 488x | 12.06.2017

Stránka

  • 1