Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 458x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 345x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 280x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 308x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 370x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 513x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 333x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 335x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 337x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 257x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 343x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 292x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 302x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 334x | 12.06.2017

Stránka

  • 1