Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 535x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 421x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 323x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 360x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 447x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 598x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 384x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 388x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 396x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 304x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 398x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 347x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 366x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 391x | 12.06.2017

Stránka

  • 1