Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 669x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 518x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 431x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 448x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 553x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 739x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 481x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 474x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 505x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 377x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 489x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 451x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 443x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 471x | 12.06.2017

Stránka

  • 1