Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 440x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 336x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 276x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 294x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 357x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 500x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 329x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 330x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 327x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 252x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 338x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 288x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 298x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 324x | 12.06.2017

Stránka

  • 1