Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 593x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 460x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 359x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 393x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 484x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 647x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 419x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 424x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 440x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 337x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 436x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 395x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 402x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 427x | 12.06.2017

Stránka

  • 1