Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 504x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 378x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 300x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 323x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 396x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 555x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 359x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 361x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 367x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 281x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 373x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 320x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 330x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 359x | 12.06.2017

Stránka

  • 1