Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 568x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 436x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 340x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 374x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 466x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 622x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 400x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 407x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 417x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 324x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 421x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 369x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 386x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 409x | 12.06.2017

Stránka

  • 1