Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 238x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 138x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 113x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 130x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 180x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 220x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 151x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 167x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 151x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 110x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 166x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 136x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 151x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 153x | 12.06.2017

Stránka

  • 1