Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 382x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 270x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 232x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 252x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 311x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 404x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 275x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 292x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 279x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 219x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 293x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 250x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 260x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 266x | 12.06.2017

Stránka

  • 1