Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 275x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 165x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 131x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 152x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 200x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 254x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 169x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 182x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 169x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 123x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 184x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 155x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 166x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 168x | 12.06.2017

Stránka

  • 1