Obsah

Rozpočet obce

Dostupné dokumenty na této stránce:

  • rozpočet obce
  • rozpočtová opatření
  • závěrečný účet obce
  • střednědobý výhled rozpočtu obce

(pro rychlejší navigaci v archivních dokumentech použijte funkci filtru "Kategorie" )

 

 

2016 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA R.2016-ROZPIS Staženo: 279x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2016-ZÁVAZNÍ UKAZATELE Staženo: 247x | 12.04.2017

2016 - Závěrečný účet obce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 299x | 24.11.2018

Rozvaha 2016 Staženo: 267x | 21.06.2017

Příloha 2016 Staženo: 287x | 21.06.2017

Výkaz zisků a ztrát 2016 Staženo: 259x | 21.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodaření 2016 Staženo: 277x | 21.06.2017

Inventarizační zpráva za r. 2016 Staženo: 304x | 21.06.2017

Usnesení o schválení účetní závěrky 2016 Staženo: 247x | 21.06.2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 293x | 21.06.2017

Výkaz o plnění rozpočtu za r. 2016 Staženo: 254x | 21.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodařeni za r. 2016 Staženo: 299x | 21.06.2017

ROZPOČET NA R. 2017-ROZPIS Staženo: 253x | 12.04.2017

2015 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA R. 2015-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Staženo: 273x | 24.11.2018

ROZPIS ROZPOČTU NA R. 2015 Staženo: 252x | 24.11.2018

2014 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA ROK 2014 Staženo: 275x | 24.11.2018

2014 - Závěrečný účet obce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA R. 2014 Staženo: 297x | 24.11.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření za r. 2014 Staženo: 298x | 24.11.2018

Výkaz o plnění rozpočtu za r. 2014 Staženo: 266x | 22.12.2016

Rozvaha za r. 2014 Staženo: 276x | 22.12.2016

Stránka