Obsah

Rozpočet obce

Dostupné dokumenty na této stránce:

  • rozpočet obce
  • rozpočtová opatření
  • závěrečný účet obce
  • střednědobý výhled rozpočtu obce

(pro rychlejší navigaci v archivních dokumentech použijte funkci filtru "Kategorie" )

 

 

2017 - Závěrečný účet obce

Usnesení o schválení závěrky Staženo: 126x | 09.07.2018

2017 - Střednědobý výhled rozpočtu

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 198x | 24.11.2018

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 211x | 24.11.2018

2016 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA R.2016-ROZPIS Staženo: 203x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2016-ZÁVAZNÍ UKAZATELE Staženo: 189x | 12.04.2017

2016 - Závěrečný účet obce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 235x | 24.11.2018

Rozvaha 2016 Staženo: 208x | 21.06.2017

Příloha 2016 Staženo: 212x | 21.06.2017

Výkaz zisků a ztrát 2016 Staženo: 202x | 21.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodaření 2016 Staženo: 215x | 21.06.2017

Inventarizační zpráva za r. 2016 Staženo: 234x | 21.06.2017

Usnesení o schválení účetní závěrky 2016 Staženo: 194x | 21.06.2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 224x | 21.06.2017

Výkaz o plnění rozpočtu za r. 2016 Staženo: 197x | 21.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodařeni za r. 2016 Staženo: 213x | 21.06.2017

ROZPOČET NA R. 2017-ROZPIS Staženo: 196x | 12.04.2017

2015 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA R. 2015-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Staženo: 212x | 24.11.2018

ROZPIS ROZPOČTU NA R. 2015 Staženo: 192x | 24.11.2018

2014 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA ROK 2014 Staženo: 201x | 24.11.2018

2014 - Závěrečný účet obce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA R. 2014 Staženo: 218x | 24.11.2018

Stránka