Obsah

Rozpočet obce

Dostupné dokumenty na této stránce:

  • rozpočet obce
  • rozpočtová opatření
  • závěrečný účet obce
  • střednědobý výhled rozpočtu obce

(pro rychlejší navigaci v archivních dokumentech použijte funkci filtru "Kategorie" )

 

 

2017 - Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 182x | 24.11.2018

2017 - Závěrečný účet obce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SYROVÍN 2017 Staženo: 121x | 24.11.2018

Výkaz o plnění rozpočtu 2017 Staženo: 115x | 09.07.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 Staženo: 122x | 09.07.2018

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYROVÍN 2017 Staženo: 116x | 09.07.2018

Rozvaha 2017 Staženo: 106x | 09.07.2018

Příloha 2017 Staženo: 116x | 09.07.2018

Výkaz zisků a ztrát 2017 Staženo: 117x | 09.07.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 Staženo: 102x | 09.07.2018

Inventarizační zpráva 2017 Staženo: 100x | 09.07.2018

Usnesení o schválení závěrky Staženo: 105x | 09.07.2018

2017 - Střednědobý výhled rozpočtu

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 174x | 24.11.2018

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 187x | 24.11.2018

2016 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA R.2016-ROZPIS Staženo: 179x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2016-ZÁVAZNÍ UKAZATELE Staženo: 165x | 12.04.2017

2016 - Závěrečný účet obce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 203x | 24.11.2018

Rozvaha 2016 Staženo: 182x | 21.06.2017

Příloha 2016 Staženo: 181x | 21.06.2017

Výkaz zisků a ztrát 2016 Staženo: 177x | 21.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodaření 2016 Staženo: 190x | 21.06.2017

Stránka