Obsah

Rozpočet obce

Dostupné dokumenty na této stránce:

  • rozpočet obce
  • rozpočtová opatření
  • závěrečný účet obce
  • střednědobý výhled rozpočtu obce

(pro rychlejší navigaci v archivních dokumentech použijte funkci filtru "Kategorie" )

 

 

2017 - Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 109x | 07.06.2017

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 109x | 24.11.2018

2017 - Závěrečný účet obce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SYROVÍN 2017 Staženo: 45x | 24.11.2018

Výkaz o plnění rozpočtu 2017 Staženo: 42x | 09.07.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 Staženo: 43x | 09.07.2018

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYROVÍN 2017 Staženo: 35x | 09.07.2018

Rozvaha 2017 Staženo: 36x | 09.07.2018

Příloha 2017 Staženo: 42x | 09.07.2018

Výkaz zisků a ztrát 2017 Staženo: 43x | 09.07.2018

Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 Staženo: 36x | 09.07.2018

Inventarizační zpráva 2017 Staženo: 31x | 09.07.2018

Usnesení o schválení závěrky Staženo: 35x | 09.07.2018

2017 - Střednědobý výhled rozpočtu

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 105x | 24.11.2018

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 119x | 24.11.2018

2016 - Rozpočet obce

ROZPOČET NA R.2016-ROZPIS Staženo: 111x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2016-ZÁVAZNÍ UKAZATELE Staženo: 94x | 12.04.2017

2016 - Závěrečný účet obce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 136x | 24.11.2018

Rozvaha 2016 Staženo: 118x | 21.06.2017

Příloha 2016 Staženo: 113x | 21.06.2017

Výkaz zisků a ztrát 2016 Staženo: 113x | 21.06.2017

Stránka