Obsah

Dotační projekty obce Syrovín


 

Projekt

Zdroj

dotace

Náklady

projektu

celkem

( CZK )

Výdaje

obce

(CZK )

 Výše

dotace

(%)

Schválená

výše

dotace

(CZK)

Termín

realizace

Zachování dostupnosti prodeje potravin v Syrovíně v roce 2019 JMK 90,000.00 45,000.00 50.00 45,000.00 31/12/2019
Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovinka – Dokumentace pro územní rozhodnutí JMK 299,255.00 29,926.00 90.00 269,329.00 31/12/2019
Obnova hřiště u bývalé školy Syrovín MMR ČR 228,204.79 68,461.79 70.00 159,743.00 31/12/2019
Obnova propustku potoku Syrovinka MMR ČR 530,152.12 208,874.00 39.40 208,874.00 30/06/2020
Obnova hřbitovní zdi Syrovín I.etapa MMR ČR 590,783.90 177,235.90 70.00 413,548.00 30/06/2020
Výsadba stromů na vybraných lokalitách v obci Syrovín SFŽP 105,500.00 0.00 100.00 105,500.00

15/2/2020 -

15/12/2020

Dětská skupina Čtyřlístek

MPSV OP

ESF - Zaměstnanost

2,247,048.00 112,352.40 95.00 2,134,695.60

1/3/2020 -

30/6/2022

Revitalizace veřejného osvětlení obce Syrovín v dotačním programu EFEKT 2020 MPO ČR 1,525,239.00 906,386.00 40.57 618,853.00 31/12/2020