Obsah

Zprávy

Projektová dokumentace pro stavbu

Projektová dokumentace pro stavbu "Malá vodní nádrž Babinec, Syrovín

Projekt řeší vypracování projektové dokumentace stavby Malá vodní nádrž Babinec. celý text

ostatní | 5. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka-dokumentace pro uzemní rozhodnutí 1

Splašková kanalizace DSO ČOV Syrovínka-dokumentace pro uzemní rozhodnutí

Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě splaškové kanalizace DSO ČOV Syrovínka.

Dotační program JMK v oblasti vodního hospodářství

celý text

ostatní | 6. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
Zachování dostupnosti prodeje potravin v obci Syrovín pro rok 2021

Zachování dostupnosti prodeje potravin v obci Syrovín pro rok 2021

Předmětem dotace je příspěvek na provozní náklady prodejny potravin v Syrovíně, aby byla zachována dostupnost prodeje základních potravin a potřeb zejména pro starší občany.

Dotační program JMK celý text

ostatní, Dotace | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
Čtyřlístek

Dětská skupina ČTYŘLÍSTEK

Dětská skupina celý text

ostatní | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Obnova propustku potoku Syrovinky

Předmětem projektu byla obnova 1 ks objektu dopravní infrastruktury – propustku potoku Syrovinky. Realizace akce proběhla v souladu se smlouvou o dílo č. 2019006 ze dne 18.9.2019 v termínu listopad 2019 – červen 2020. Na propustku byla nahrazena nevyhovující pojízdná vrstva vozovky a obnoveno ocelové zábradlí včetně říms. Přiléhající komunikace v napojení z obou stran byla vyměněna v celé konstrukci. Koryto potoka v místě propustku do vzdálenosti 4 m bylo zpevněno vrstvou lomového kamene tl. 300mm. celý text

ostatní | 8. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Projekt

Obnova hřbitovní zdi Syrovín I.etapa

Předmětem projektu byla obnova části hřbitovní zdi o délce 34,945 na parcele č.2 k.ú. Syrovín. Jednalo se o první etapu projektu obnovy hřbitovní zdi v obci Syrovíně. Stávají zděné oplocení z bílých cihel včetně základů zdiva bylo odstraněno. Byly provedeny nové základy - betonáž základových železob celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Titulni

Dotace z programu "Dešťovka"

Získejte dotaci z programu "Dešťovka" a hospodařte lépe s vodou. celý text

Dotace | 19. 2. 2019 | Autor: Správce Webu