Obsah

CzechPointCzech POINT

Od 1.1.2009 byl na Obecním úřadě zahájen provoz kontaktního místa Czech POINT, které poskytuje výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstrík
  • Katastr nemovitostí
  • Rejstřík trestů
  • Insolvenční rejstřík
  • Bodové hodnocení řidiče
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Konverze dokumentů

Všechny uvedené výpisy bydou vydávány v běžných úředních hodinách 

 


 

Jaké doklady je třeba doložit  

Obchodní rejstřík .............. IČO subjektu

Živnostenský rejstřík .........IČO podnikatele/fyzické osoby

Katastr nemovitostí .......... název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely

Rejstřík trestů ................... Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba                                                 podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele , kterého se výpis týká. K prokázání     totožnosti přineste platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možno vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené  pověření k tomuto úkonu(plnou moc) a svoji totožnost.

Insolvenční rejstřík .............. IČO subjektu nebo osobní údaje

Bodové hodnocení řidiče ..... Občanský a řidičský průkaz

Seznam kval. dodavatelů,,,,,,IČO subjektu

 


 

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu

Cena za každou další započatou stranu

Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstrík trestů 50,- Kč 0,-
Insolvenční rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,-Kč 50,-Kč
Seznam kval.dodavatelů 100,-Kč 50,-Kč
Konverze dokumentů   30,-Kč 30,-Kč