Obsah

Obnova hřbitovní zdi Syrovín I.etapa

Typ: ostatní
Předmětem projektu byla obnova části hřbitovní zdi o délce 34,945 na parcele č.2 k.ú. Syrovín. Jednalo se o první etapu projektu obnovy hřbitovní zdi v obci Syrovíně. Stávají zděné oplocení z bílých cihel včetně základů zdiva bylo odstraněno. Byly provedeny nové základy - betonáž základových železobetonových pasů (vodorovná i svislá výztuž). Všechny základové konstrukce byly založeny v nezámrzné hloubce pod terénem. Stěna oplocení byla vyzděna z plných pálených cihel „klinker“ na cementovou maltu. V místech výškových odskoků jsou vyzděny zesílené sloupky. Koruna stěny a sloupků jsou ukončeny zákrytovými deskami.

Projekt


Vytvořeno: 6. 10. 2020
Poslední aktualizace: 6. 10. 2020 13:25
Autor: Správce Webu