Obsah

Dotace DS

 

logo

Dětská skupina Čtyřlístek

adresa: 

Dětská skupina Čtyřlístek

Syrovín 123

696 84 Těmice

zastoupena:

Bc. Romana Mrkusová, vedoucí dětské skupiny Čtyřlístek

 

kontakt:

tel.: 602 372 032 

 

provozovatel:

Obec Syrovín jako zřizovatel a provozovatel Dětské skupiny Čtyřlístek,

IČO: 00488500

se sídlem:

Syrovín 70, 696 84 Syrovín

jednající:

Bc. Ladislav Halámek, starosta obce