Obsah

Jednota Orel Syrovín

Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

Činnost Orla

Cíle Orla jsou realizovány pomocí sportovní činnosti, která je základem orelských aktivit. Kromě sportu se Orel věnuje také kultuře. Činnost Orla je založena na křesťanských hodnotách.

V naší obci OREL pořádá následující akce:

1. Syrovínský běh - Závod Velkou Moravou, nejen o běhu... . Čeká na vás běh krásnou přírodou Slovácka - Buchlovské hory (Chřiby), pole, louky, vinohrady. Takže pokud jste milovníci krásných krajinných výhledů, tož je toto ideální běh pro vás! Součástí programu po závodu bude ochutnávka místních vín při cimbálové muzice.

Další informace najdete na http://syrovinskybeh.cz/

 

2. VELIKONOČNÍ  JARMARK

 

2. VÁNOČNÍ JARMARK 26.11.2017 od 14:00 na LIDOVÉM DOMĚ v Syrovíně

Na jarmarku se setkáte s řemeslníky, kteří navazují na poctivou řemeslnickou tradici. Vedle sortimentu prezentující dobu vánoc budou mít všichni návštěvníci možnost zakoupit si a ochutnat i gastronomické specialiyt za Slovácka.