Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 17x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 5x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 6x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 5x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 8x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 7x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 7x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 6x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 7x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 7x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 8x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 7x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 6x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 7x | 12.06.2017

Stránka

  • 1