Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Odůvodnění Staženo: 69x | 12.06.2017

Textová část Staženo: 20x | 12.06.2017

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF Staženo: 27x | 12.06.2017

Záznam o účinnosti Staženo: 23x | 12.06.2017

Grafická část

Dopravní a technická infrastuk - energetika, spoje Staženo: 39x | 12.06.2017

Hlavní výkres Staženo: 51x | 12.06.2017

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 41x | 12.06.2017

Koordinační výkres - výřez Staženo: 39x | 12.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 44x | 12.06.2017

Širší územní vztahy Staženo: 30x | 12.06.2017

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 35x | 12.06.2017

Výkres předpokládaných záborů ZPF Staženo: 43x | 12.06.2017

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 40x | 12.06.2017

Výkres základního členění Staženo: 44x | 12.06.2017

Stránka

  • 1