Obsah

Územní plán - účinnost od 4.12.2010

Textová část

Návrh územního plánu Staženo: 29x | 22.12.2016

Odůvodnění územního plánu Staženo: 23x | 22.12.2016

Grafická část

Výkres základního členění Staženo: 37x | 22.12.2016

Hlavní výkres Staženo: 42x | 22.12.2016

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 26x | 22.12.2016

Vodní hospodářství Staženo: 28x | 22.12.2016

Koncepce uspořádání krajiny Staženo: 27x | 22.12.2016

Výkres veřejně prospěšných staveb, uspořádání a sanací Staženo: 24x | 22.12.2016

Koordinační výkres Staženo: 27x | 22.12.2016

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 35x | 22.12.2016

Stránka

  • 1