Obsah

Rozpočty + závěrečné účty

2017

ROZPOČET NA R. 2017-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Staženo: 9x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2017-ROZPIS Staženo: 7x | 12.04.2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 7x | 12.04.2017

2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 7x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R.2016-ROZPIS Staženo: 6x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2016-ZÁVAZNÍ UKAZATELE Staženo: 6x | 12.04.2017

2015

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2015-2016 Staženo: 30x | 22.12.2016

ROZPOČET NA R. 2015-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Staženo: 22x | 22.12.2016

ROZPIS ROZPOČTU NA R. 2015 Staženo: 24x | 22.12.2016

2014

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2015 Staženo: 18x | 22.12.2016

ROZPOČET NA ROK 2014 Staženo: 21x | 22.12.2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA R. 2014 Staženo: 21x | 22.12.2016

Zpráva o přezkumu hospodaření za r. 2014 Staženo: 30x | 22.12.2016

Výkaz o plnění rozpočtu za r. 2014 Staženo: 18x | 22.12.2016

Rozvaha za r. 2014 Staženo: 20x | 22.12.2016

Příloha za r. 2014 Staženo: 20x | 22.12.2016

Výkaz zisků a ztrát za r. 2014 Staženo: 17x | 22.12.2016

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA R. 2014 Staženo: 22x | 22.12.2016

2013

ROZPOČET NA ROK 2013 Staženo: 23x | 22.12.2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA R. 2013 Staženo: 20x | 22.12.2016

Stránka