Obsah

Rozpočty + závěrečné účty

2017

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 16x | 21.06.2017

Rozvaha 2016 Staženo: 13x | 21.06.2017

Příloha 2016 Staženo: 16x | 21.06.2017

Výkaz zisků a ztrát 2016 Staženo: 12x | 21.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodaření 2016 Staženo: 16x | 21.06.2017

Inventarizační zpráva za r. 2016 Staženo: 22x | 21.06.2017

Usnesení o schválení účetní závěrky 2016 Staženo: 16x | 21.06.2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SYROVÍN 2016 Staženo: 16x | 21.06.2017

Výkaz o plnění rozpočtu za r. 2016 Staženo: 12x | 21.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodařeni za r. 2016 Staženo: 15x | 21.06.2017

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 20x | 07.06.2017

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 21x | 22.05.2017

ROZPOČET NA R. 2017-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Staženo: 36x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2017-ROZPIS Staženo: 26x | 12.04.2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 29x | 12.04.2017

2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2019 Staženo: 24x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R.2016-ROZPIS Staženo: 25x | 12.04.2017

ROZPOČET NA R. 2016-ZÁVAZNÍ UKAZATELE Staženo: 23x | 12.04.2017

2015

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2015-2016 Staženo: 48x | 22.12.2016

ROZPOČET NA R. 2015-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Staženo: 40x | 22.12.2016

Stránka