Obsah

Současnost

V obci pracují spolky TJ Sokol Syrovín, Orel Katolický spolek Syrovín, Myslivecké sdružení povodí Syrovínky a Sbor dobrovolných hasičů. Občanům je k dispozici místní knihovna a veřejný internet, které jsou umístěny v bývalé budově školy. Od roku 2002 je obec členem mikroregionu "Bzenecko".

www.bzenecko.cz

 

Počet obyvatel : Obec má v současné době 370 obyvatel.

Starosta : Starostkou obce je v tomto volebním období paní Zdeňka Austová.

Místostarosta : Místostarostou obce je pan Josef Lesa

Zastupitelstvo : Ostatní členové zastupitelstva obce -Bc. Marie Halámková, ,pan Janík Zdeněk , pan Švec Antonín, paní Jana Mixová a pan Libor Valenta.

Obecní úřad : Obecní úřad Syrovín, Syrovín 70, 696 84 p. Těmice
telefon 518 388 127
e-mail: ou@syrovin.cz

Bývalý areál zemědělského družstva je vlastnictvím soukromé osoby a firma ERI TRADE zde vyrábí betonové výlisky pro hromosvody.

 


 

Služby:

  • prodejna potravin- smíšené zboží
  • pohostinství "Pod kaštanem"
  • v letním období "Na hřišti" 
  • "Litovelská pivnice" - pohostinství na návsi
  • Občané se mohou napojit na rozvody vody, zemního plynu, telefonu a kabelové  televize.

 


 

Akce: 

V obci jsou každoročně pořádány Císařské hody, jejichž datum připadá na třetí sobotu a neděli říjnovou. V sobotu probíhá krojovaný průvod obcí, pořádaný místní mládeží, s ukázkami práv ve všech domech obce, spojený s večerní hodovou veselicí. V neděli následuje hodová mše svatá v místním kostele. Nově bylo obnoveno v r. 2001 volení dvou stárků a dvou stárek na období hodů. O tento lidový obyčej je krojový průvod obcí bohatší.

 

Tříkrálové zpívání

Na přivítání novéhpo roku proběhlo dne 4.1.2009 !Tříkrálové zpívání", při kterém vystoupil dětský folklorní soubor z Moravského Písku a místní pěvecký sbor.

Fotogalerie